Lowlands: op weg naar een duurzaam paradijs

Lowlands festivalterrein

Denken: Nulmeting / onderzoek

Delen: Ketenoptimalisatie en -innovatie

Doen: Begeleiding uitvoering 

Korte beschrijving: De organisatie van Lowlands, Mojo Concerts en Loc7000, streeft ernaar de operatie achter het festival zo duurzaam mogelijk te maken. Een driedaags festival met 55.000 bezoekers heeft impact op milieu en omgeving. Om deze te minimaliseren werkt de organisatie samen met Club van 30 aan verbeteringen in de bedrijfsvoering op het terrein in Biddinghuizen. 

Aanpak: De organisatie van Lowlands en Club van 30 hebben samen de Roadmap to a Sustainable Lowlands ontwikkeld. Daarin zijn tot en met 2014 de stappen uitgezet naar verduurzaming van de bedrijfsoperatie. De aandacht gaat uit naar de thema’s energie, water- en sanitaire voorzieningen, afval&verpakkingen en mobiliteit. Om inzicht te geven in de bestaande situatie en kansen voor verbetering voeren wij voor elk thema eerst een grondige nulmeting uit. Op basis daarvan ontwikkelen wij in samenwerking met verschillende partijen -uit de specifieke keten of daarbuiten- duurzame alternatieven. Elk alternatief toetsen wij uitvoerig op praktische en financiële haalbaarheid. Als alle lichten op groen staan, start de implementatie. Club van 30 begeleidt verschillende projecten per thema zowel praktisch als inhoudelijk.

Resultaat:

Energie: Tijdens festivaleditie 2011 is de totale hoeveelheid stroomverbruik en het piekvermogen exact in kaart gebracht. Bijna alle elektriciteit op het festival wordt op dit moment nog opgewekt door dieselgeneratoren.

Tot voor kort werd aangenomen dat de aanleg van een vaste infrastructuur op het terrein onhaalbaar zou zijn, zowel praktisch als economisch. Met de cijfers uit de nulmeting is duidelijk geworden dat de aanleg van een vaste infrastructuur wel een reële optie is, eventueel gevoed door lokaal opgewekte energie van zon of wind. Momenteel werkt Club van 30 de businesscase hiervoor uit, samen met verschillende partners waaronder Liander.

Water- en sanitaire voorzieningen:  Club van 30 heeft gezocht naar mogelijkheden om de waterinname en afvalwaterlozing van Lowlands te verminderen en afvalwateroptimaal te verwerken. Tijdens editie 2011 is in samenwerking met het waterschap Zuiderzeeland en verschillende leveranciers onderzoek gedaan en de waterbalans van het festival in kaart gebracht. Een proef met vacuümtoiletten in 2011 is zeer succesvol gebleken. Tijdens editie 2012 is een kwart van het totale aantal toiletten op het festival al vervangen door vacuümtoiletten. Een vacuümtoilet verbruikt minder dan een liter water per spoelbeurt, een conventioneel spoeltoilet daarentegen 6 liter.  Ten slotte is informatie verzameld over de behandeling van grijs afvalwater met zand- en actieve koolfiltratie.Om kansen voor afvalwatervermindering te vergroten zoeken wij op dit moment samenwerking met verschillende belanghebbenden uit de regio.

Mobiliteit: Het publieksvervoer van en naar het festival levert, vergeleken met alles wat er bij een festival komt kijken, de grootste bijdrage aan CO2-uitstoot. Maar het is lastig te beïnvloeden. Om inzicht te krijgen in de vervoerskeuze en motivatie erachter, heeft Club van 30 tijdens editie 2012 een mobiliteitsonderzoek uitgevoerd. De gegevens uit dit onderzoek worden momenteel verwerkt. De uitkomsten vormen de basis voor verbetering van de mobiliteitssituatie.

Afval en verpakkingen: zie Loc7000:  gesloten kringloop disposables evenementen

 

  Business Cases, Integrale samenwerking, Nulmeting, Roadmap, Uitvoering, Visie & Doelstellingen

© 2015 C30 | Club van 30 | Designed by gonzodesign